Campanyes catalansalmon:
REPRESENTANTS ALS CONSOLATS ESPANYOLS PER LES ELECCIONS DEL 21D

Coordinem els Representants Electorals als Consolats durant el 17, 18 i 19 (i 20 i 21!!) de Desembre

   
NOVETATS - 12/DES/2017 - S'AMPLIA EL TERMINI PER VOTAR DES DE L'EXTERIOR ALS DIES 20 i 21!!!
La Junta Electoral Central ha aprobat l'ampliacio dels terminis per votar als dies 20 i 21 de manera excepcional
Es podrà votar al consolat els dies 20 i 21 fins al tancament dels colegis a Catalunya (les 20:00h hora de Catalunya)
Es Farà un recompte el dia 19 com estava previst, i un segon el dia 21.
El vot per correu s'allarga tambe fins al dia 20

[DE LA CUP]:
La Junta Electoral Central (JEC) va prendre ahir a la tarda l'acord d'ampliar el termini de vot presencial a Ambaixades i Consolats als dies 20 i 21 de desembre. Us adjuntem el text de l'acord de la JEC.

L'acord de la JEC implica el següent:

El procés de votació entre els dies 17 i 19 es portarà a terme exactament tal i com es descriu en les instruccions que heu rebut. El dia 19 s'haurà d'aixecar acta final de votació en els mateixos termes que s'havia previst i la 'saca' contenint els vots presencials i per correu serà enviada a la JEC per posterior distribució a les 4 Juntes Electorals Provincials. Per aquests tres dies no canvia res. 
Els dies 20 i 21 és com si s'obrís un segon torn de vot partint de 0. Es procedirà exactament de la mateixa manera que pels dies 17 a 19. Al final d'aquest segon període de votació,  novament els vots recollits en aquests dos dies s'introduiran a una segona 'saca' que serà enviada a la JEC per posterior distribució a les 4 Juntes Electorals Provincials.
Es a dir que és, en termes pràctics, com si s'haguessin organitzats dos períodes de votació perfectament diferenciats
Informació sobre els REPRESENTANTS

RESUM


Les funcions a desenvolupar com a representant de la candidatura són:
  • Ser present al consolat en el període de votació, entre el 17 i el 19 de desembre en l'horari d'obertura del consolat.
  • Observar el desenvolupament de les votacions i atendre els electors en cas de qualsevol dubte o incidència.
  • Prendre nota i comunicar al responsable de l'operatiu si s'observa alguna incidència o situació fora de la normalitat.
  • Signar al final de cada dia el precinte de l'urna i verificar-lo l'endemà al matí.
  • Finalitzat el període de votació, ser presents quan el funcionari consular expedeixi l'acta on es farà constar el número de certificacions censals rebudes; el número de sobres rebuts per correu, i en el seu cas, les incidències que s'hagin pogut produir (L'escrutini dels vots no es fa en els consolats. Els vots s'envien a les Juntes Electorals a Catalunya, les quals el dia 24 de desembre procediran a fer el seu recompte).
  • Prendre nota del nombre de vots emesos, tant per correu com presencialment, i fer-lo arribar al responsable de l'operatiu.

De cada candidatura hi pot haver simultàniament un màxim de dos representants.
El nombre de representants que poden fer torns en un mateix consolat no està limitat.
Un representant de candidatura no és un apoderat o interventor, per tant no està previst que hi hagi una acta d'escrutini ni que s'hi puguin fer constar incidències. Si observes cap incidència DOCUMENTA-LA (lloc, data, hora, i funcionaris implicats, fes fotos i demana noms) i fes-nos-la arribar per email a info@catalansalmon.com
Documentació
Ep! La Assemblea de la CUP Exteriors ha fet un document MOLT UTIL explicant quines son les funcions dels representants consulars.
FEU-HI UN COP D'ULL!!
Contacte dels partits
CUPexteriors@cup.cat
ERCvotexterior@esquerra.cat
JXCATroser.olondriz@partitdemocrata.cat

Envieu-los aquesta info: (separada per punt-i-coma ";")
Nom i cognoms; Mail; Telèfon; número de DNI o número de passaport; país; consolat;
Preguntes i Respostes
Que ha de fer un REPRESENTANT CONSULAR?
Pot ser representant un estranger? Cal estar al CERA? cal viure a l'estranger? Cal estar registrat al Consolat on fer de representant?
A qui ho he de demanar? Quina info necessitaran per fer-me REPRESENTANT?
Cal estar afiliat a algun partit per fer de REPRESENTANT?
Qui m'autoritzarà a entrar a l'ambaixada?
Fins quan tinc temps per demanar-ho?
He d'estar-m'hi tot un dia? puc estar-m'hi només unes hores?
Com funciona? que hauré de fer? Quins deures tinc? que puc exigir?
Es fa el recompte al consolat? com funciona? s'obren les urnes?
Com em poso d'acord amb altres voluntaris?
Quin és l'OBJECTIU de fer de REPRESENTANTS ?
Que faig si presencio una IRREGULARITAT?
M'he registrat al vostre web com a Representant pel partit X però no he rebut cap resposta dels partits
Alguna Pregunta més?
Que ha de fer un REPRESENTANT CONSULAR?
Durant les votacions en urnes a les Oficines Consulars, no hi ha interventors, només es permet la presència de representants de les candidatures, designats i autoritzats per a això.

El que necessitarem és un recompte del total de vots emesos en cada consolat durant els tres dies per poder confrontar amb resultats oficials de recompte
Poden ser Representants tants voluntaris com es vulgui però només pot haver-hi dos per cada llista simultàniament al consolat.

Al Consolat es vota presencialment els dies 17, 18 i 19, així que caldrà que hi hagi algú durant tot el temps que les urnes estiguin obertes, per tant és bona idea que us aneu rellevant, per tant com més voluntaris, millor. Al final de la votació s'aixecarà acta de la votació; és important que obtingueu còpia de l'acta, ja sigui que us la donin o simplement fer-ne una foto. El que ens interessa es el TOTAL de vots per cada consolat.
  
Pot ser representant un estranger? Cal estar al CERA? cal viure a l'estranger? Cal estar registrat al Consolat on fer de representant?
S'ha de tenir nacionalitat española, ser major de 18 anys
NO cal estar al CERA i NO cal viure a la demarcació consular on et vulguis acreditar.
  
A qui ho he de demanar? Quina info necessitaran per fer-me REPRESENTANT?
Els representants consulars representen a un partit polític dels que es presenten a les eleccions. Nosaltres us ajudem a gestionar la representació dels partits democràtics; ERC, CUP i JXCAT. SI voleu representar qualsevol altre partit, adreçeu-vos-hi. Nosaltres no en volem saber res.
  
Cal estar afiliat a algun partit per fer de REPRESENTANT?
NO. No cal estar afiliat a cap partit.
  
Qui m'autoritzarà a entrar a l'ambaixada?
Son els propis partits qui el.laboren una llista de representants i la presenten al ministeri d'exteriors perque us autoritzin a representar-los. El dia de les eleccions, en entrar al conolat us heu de identificar com a representants del partit que heu triat i ells comprobaran que estigueu a la llista. És imprescindible que abans hagueu estat acreditats pels partits, si no ho feu, no us deixaran entrar.
  
Fins quan tinc temps per demanar-ho?
Els partits ens han demanat fer-ho ABANS DEL 10 de DESEMBRE
  
He d'estar-m'hi tot un dia? puc estar-m'hi només unes hores?
Pots estar-thi l'estona que puguis, però mira de coordinan-te amb algú més perque hi hagi sempre algú mentre estiguin les urnes obertes. Aquest és l'objectiu
  
Com funciona? que hauré de fer? Quins deures tinc? que puc exigir?
Bàsicament els observadors tenen la funció d'observar que ni hi ha cap irregularitat durant el procés. El funcionament típic és que, un cop al consolat, us posin en algun lloc (típicament a l'altre costat del vidre que separa) i a la vista sempre de les urnes. Volem que porteu el vostre propi recompte de vots
Al consolat no es fa el recompte, només es conserven els vots per enviar-los al final per correu a cadascuna de les 4 Juntes electorals de Catalunya. Per tant només podeu tenir un recompte dels vots.
Al final del dia, les urnes han de ser SEGELLADES i signades pels observadors, de manera que es pugui veure si algú ha obert les urnes per la nit. Durant la nit, les urnes s'han de guardar al consolat en alguna habitació tancada amb clau.
A l'endemà, abans de reanudar a votació , us heu d'assegurar que el segell no ha estat obert.
Al final dels tres dies, un funcionari del consolat ha de fer un recompte del TOTAL dels vots, i aixecar acta del resultat. Intenteu obternir copia del ACTA (no es obligatori que us la donin, aixi que demaneu-la amablement) i si no, FEU UNA FOTO de l'acta i ens la feu arribar.
  
Es fa el recompte al consolat? com funciona? s'obren les urnes?
No, el consolat no és estrictament una taula electoral, doncs no s'hi fa el recompte sino que es recull el TOTAL de vots i s'envia despres per valissa diplomàtica a Correus españols on els rebran, aixecaran un acta amb el nombre de vots rebuts, i els distribuiran a les 4 juntes electorals catalanes; Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
El dia 24 de Desembre es fa el recompte definitiu als 4 llocs que determinen les jutes electorals. Allà tambe estarem presents. Allà, davant de , aquest cop si, interventors 'oficials' dels partits, es fa el recompte definitiu , obrint els sobres, validant que la informacio adjunta sigui correcta per votar des de l'exterior i si és així, posant el sobre amb el teu vot dins una urna.
Finalment es fa el recompte de vots de les urnes.
  
Com em poso d'acord amb altres voluntaris?
Nosaltres us posarem d'acord entre els voluntaris d'un consulat. Un dels voluntaris us coordinarà per posar-vos d'acord en les hores que podeu assistir i mantindrà la informació del recompte per donar-nos-la al final
  
Quin és l'OBJECTIU de fer de REPRESENTANTS ?
A ningú se li escapa que l'estat español farà el que pugui per evitar una victoria independentista. El que voldrem és observar que no hi ha cap irregularitat, denunciar-li si es dona, i sobretot tenir un recompte del total de vots de cada consulat.
Aquest recompte, el sumarem al total de vots de tots els consolats de cada pais per obtenir el total de vot CERA de cada pais.
El Recompte final haurà de coincidir amb el total de vots CERA rebuts a Catalunya, desglossats per pais.
  
Que faig si presencio una IRREGULARITAT?
DOCUMENTEU-LA tant com pugueu. Apunteu-vos lloc, dia , hora i si hi ha cap funcionari implicat.
Desprès feu-nos-la arribar i si procedeixen, les posarem en coneixement de DRETS.cat i del SÍNDIC de GREUGES.
  
M'he registrat al vostre web com a Representant pel partit X però no he rebut cap resposta dels partits
A Catalansalmon no gestionem les acreditacions. Les acreditacions les gestionen els partits polítics amb la Junta Electoral Central i nosaltres no hi tenim accés. Nosaltres hem fet arribar als partits totes les sol.licituts que ens han arribat. Cada partit gestiona les sol.licituts de la seva manera.
Els partits però, necesiten més informació que la que nosaltres demanem, com ara el DNI o Passaport, així que per acreditar-te han d'haver-se posat en contacte amb tu per demanar-t'ho, o nosaltres t'hem demanat que els facis arribar un mail amb aquesta informació extra. Si no és així no hauràs estat acreditat.
Ens consta [12 de Desembre] que alguns partits segueixen tramitant peticions i d'altres ja no en gestionaran cap mes.
No podem saber en quin estat estan les acreditacions de cada partit, però si podem estar segurs que si no has proporcionat als partits el teu numero de DNI o Passaport, ja sigui perque no has rebut el seu mail o per qualsevol altre raó, no podràs ser acreditat.
  
Alguna Pregunta més?
Feu-nos un mail. Teniu el nostre mail al peu de la pàgina
  

https://www.catalansalmon.com/campanyes/observadors

MAIL   |   CONDICIONS   |   TOP10 paisos

AQUESTA CAMPANYA no pertany al govern català ni a cap partit polític. Aquesta és una iniciativa de CATALANSALMON.com
STAND UP FOR CATALONIADIADES AL MONUS PORTEM AL CORREPRESENTANTS ALS CONSOLATS ESPANYOLS PER LES ELECCIONS DEL 21DLLIBERTAT PRESOS POLÍTICS CATALANS!MANIFEST EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANESVOT ELECTRÒNICvullvotar.comDIADA VIRTUAL 2013NOPUCVOTARDIADA VIRTUAL 2012No al tancament de TV3 per Satèl·lit

Vius a l'estranger i vols contactar amb altres catalans?
CATALANSALMON.COM et muntem una web latevaciutat.catalansalmon.com, de franc només has de demanar-la.

18.207.133.27