COMUNITATS CATALANES A L'EXTERIOR

Informació actualitzada de les Comunitats Catalanes a l'Exterior

El Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior

Què és el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior?

La Llei del Parlament de Catalunya 18/1996 va crear el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE) com un òrgan d'interlocució entre les mateixes Comunitats i les institucions de Catalunya.

Per fer efectiu aquest intercanvi constructiu d'iniciatives, projectes, queixes, demandes, el Consell està conformat per 11 representants de les Comunitats d'acord a criteris de representativitat per raons geogràfiques i de presència d'entitats catalanes al món, que interactuen amb els següents actors, que també formen part del Consell:

  • Un representant de cadascun dels Departaments de la Generalitat de Catalunya
  • Un representant de cadascun dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya
  • Un representant d'institucions catalanes que exerceixen competències relacionades amb les CCE com per exemple la Institució de les Lletres Catalanes o l'Institut d'Estudis Catalans.

Quines funcions exerceix el Consell?

Formalment, d'acord amb la llei que el crea, el Consell de les CCE serveix per:
  • Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que cal dur a terme en l’àmbit de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
  • Elaborar informes, a petició del Govern, sobre l’estat i l’evolució de les relacions entre les comunitats catalanes.
  • Fomentar les relacions entre les Comunitats Catalanes a l’Exterior, i entre aquestes i Catalunya i les seves institucions.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi l’ordenament jurídic.

La pràctica, però, ha demostrat que el Consell és un espai on els catalans de l'exterior poden fer servir com altaveu de les seves peticions adreçades tant als legisladors catalans (grups parlamentaris) com al Govern de la Generalitat (polítiques públiques desenvolupades pels Departaments de la Generalitat).

Què podem fer per les comunitats i pels catalans de l'exterior els seus representants?

El fet de disposar de representants suposa una oportunitat per coordinar estratègies d'actuació, recollida d'informació o propostes concretes que agrupin diferents actors que, d'altra forma i de manera aïllada, no tindrien possibilitats de prosperar.
Aquesta coordinació pot tenir diferents expressions, d'entre d'altres:
  • La posada en comú d'interessos, queixes o peticions que afecten a una col·lectivitat (de persones o comunitats) té més possibilitats de prosperar i obtenir el resultat desitjat si darrera la petició hi ha un nombre major d'impulsors. Complementàriament, aquestes peticions adreçades a algun organisme concret poden ser vehiculades ràpidament al seu destí en col·laboració amb la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
  • La coordinació entre entitats, mitjançant el Consell, pot representar beneficis en quant a l'organització d'esdeveniments o disposició de recursos, per les entitats, de manera global o en el seu àmbit geogràfic d'actuació.
  • La recollida d'informació, en cerques de proximitat, suposa una oportunitat tant per als consellers a l'hora de plantejar iniciatives com per a la Generalitat a l'hora de desenvolupar les seves polítiques públiques en favor de la comunitat catalana a l'exterior

Qui són els vostres representants al Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior per al mandat 2013-2016?

NOM ÀMBIT PAIS CARREC MAIL FACEBOOK/TWITTER

Jordi Gairin Fosas
EUROPALuxemburgPresident del Centre Català de Luxemburgjordi.gairin-fosas@ec.europa.euhttps://www.facebook.com/jordi.gairinfosas?fref=ts

Montserrat Aymamí
EUROPAFrançaPresidenta del Casal Català de Grenoblemontse.aymami@orange.fr

Xavier Rodríguez
EUROPAIslàndiaPresident del Casal Català a Islàndiaxavier.rodriguez@icab.cat

Xavier Urbaneja
EUROPASuïssaPresident del Centre Català de Lausanne xavier.urbaneja@gmail.com

Josep Puig Boo
CON SUD D'AMÈRICAArgentinaPresident del Consell Directiu del Casal de Catalunya de Buenos Airesjosecpuigb@hotmail.com

Màrius Vendrell,
CON SUD D'AMÈRICABrasilpresident de la Federació Internacional d'Entitats Catalanesinfo@catalonia.com.br

Núria Amorós
CON SUD D'AMÈRICAUruguaiRepresentant de la Comisió Directiva del Casal Català de Montevideonuriencat@yahoo.com

Éric Viladrich
AMÈRICA DEL NORDCanadàPresident del Casal Catala del Quebeceric.viladrich@ccquebec.cat

Sergi Marzabal
AMÈRICA CENTRAL, MÉXICO i CARIBMèxicPresident de Catalansalmon.cominfo@catalansalmon.comhttps://www.facebook.com/sergimarzabal
@sergimarzabal

Guillem Abellan
ASIAXinapresident del Casal Català de Beijingguillem999@gmail.com