24/11/2017  San Diego  - Roger Llohis (Catalansalmon) ha canviat la seva foto
24/11/2017  Catalansalmon  - Roger Llohis ha canviat la seva foto
24/11/2017  San Diego  - Roger Llohis (Catalansalmon) ha canviat la seva foto
24/11/2017  San Diego  - Roger Llohis (Catalansalmon) ha canviat la seva foto
24/11/2017  Catalansalmon  - Olivia Vatard ha canviat la seva foto
24/11/2017  Catalansalmon  - Marta turro pacheco ha afegit el idioma Italià a la lseva llista
23/11/2017  Alger  - jesus rivera (Catalansalmon) ha afegit un comentari a la opcio: Info general
23/11/2017  Quebec  - Miguel Caballero ha afegit el idioma Català a la lseva llista
23/11/2017  Quebec  - Miguel Caballero ha afegit el idioma Espanyol a la lseva llista
23/11/2017  Quebec  - Miguel Caballero ha afegit el idioma Anglès a la lseva llista
Més novetats