CATALANSALMON: 18 anys 9 mesos i 8 dies (6856 dies) posant en contacte catalans arreu del món
Login Passwd HAS PERDUT EL TEU PASSWORD? REGISTRA'T
Info general
Només els usuaris registrats poden afegir continguts. Clica Aqui per registrar-te de franc
bandera de Portugal
Portugal
Moneda: Euro (EUR)
Prefix TLF:351
Hora Local:00:57:32
Idiomes:Portuguès (pt-PT), (mwl)
Cens de Catalans a Portugal: 1.435*
Cens Catalans al Món: 386.486*
* Padró de catalans a data (PERE) - Font: INE
FITXA Portugal (MAEC): PDF MAEC
FITXA Portugal (ACCIO): PDF ACCIO
Corrent i endolls:
(A CAT hi ha 230V i 50 Hz
amb endolls tipus C i F)
230 V - 50 Hz - Endolls: C / F
(C) (F)
TREBALLAR VIURE ESTUDIAR INFO NOVA WEB MAEC

TREBALLAR a PortugalNormes i reglaments per als ciutadans estrangers que treballen a Portugal:

Hi ha diverses regles per a treballar a Portugal, segons el país d'origen i les directrius legals, que canvien amb certa freqüència, per la qual cosa és aconsellable consultar la legislació (en l'actualitat la Llei 23/2007, de 4 de juliol) i el web del Servei d?Estrangers i Fronteres (www.sef.pt).Algunes orientacions sobre les normes existents:

Per a entrar a Portugal, els estrangers han de tenir un document d?identitat i un visat d?entrada vàlids, llevat que procedeixin de països amb convenis internacionals amb Portugal (per exemple, d'un estat membre de la UE o l'Espai Econòmic Europeu; hi ha d?altres excepcions previstes en la llei); llavors es permet l?entrada només amb el document d'identitat o document equivalent. Els ciutadans d'un altre estat membre de la UE que entren al país per fronteres no subjectes a control han de declarar l?entrada al SEF (Servei d?Estrangers i Fronteres) dins dels 3 dies hàbils següents a l?arribada. Això no s'aplica als residents a Portugal, les persones que estan autoritzades a romandre al país durant més de sis mesos i als que poc després de l'arribada s?allotgin en un hotel o un altre establiment similar. Qualsevol ciutadà estranger, inclosos els dels estats membres de la UE, han de tenir un butlletí d'allotjament, destinat a controlar l?entrada de ciutadans estrangers. És necessari un visat de residència per tal de sol·licitar un permís de residència. L'obtenció d'un permís de residència per a treballar a Portugal depèn de les oportunitats d'ocupació existents, d?ésser un treballador procedent de la UE o d'altres països amb els quals Portugal té acords de lliure circulació; també es podrà concedir als estrangers amb una seu social a Portugal. Per a més informació, consulteu l?IEFP ? Instituto do Emprego e Formação Profissional.En el cas que la persona estrangera provingui d'un país que no està cobert per les condicions esmentades anteriorment, és possible obtenir un visat de residència si:

- Té un contracte de treball legal o una promesa-acord del Ministeri de Treball;

- Disposa de les qualificacions i competències necessàries reconegudes per a participar de les oportunitats d'ocupació, com s'ha esmentat, i si hi ha una declaració d'interessos per escrit per part de l'ocupador.

(FONT: GENCAT )

Data actualització: 21.03.2017

VIURE a PortugalViure a Portugal
Els ciutadans de la UE, així com els familiars que els acompanyin o es vulguin reunir amb ells, tenen el dret de residir a Portugal durant un temps màxim de 3 mesos sense cap més formalitat que la de tenir un document d?identitat vàlid. No obstant això, poden registrar-se voluntàriament a la Câmara Municipal (ajuntament) de la zona de residència.

Si l?estada s?estén més de 3 mesos, hauran d?efectuar el registre que formalitza el dret a residència. Per això, disposen de 30 dies per a dirigir-se a la Câmara Municipal de la zona de residència i presentar la documentació necessària:Treballadors:

Document d?identitat vàlid
Declaració jurada que exerceixen una activitat professional subordinada o independent a Portugal, o bé,
Declaració jurada que disposen de recursos financers suficients per a ells/es i per als seus familiars, així com una assegurança de salut (si això mateix s?exigeix als ciutadans de nacionalitat portuguesa a l?estat membre d?on provinguin aquests ciutadans)


Pensionistes:

Document d?identitat vàlid
Declaració jurada que disposen de recursos financers suficients per a ells/es i per als seus familiars, així com una assegurança de salut (si això mateix s?exigeix al ciutadans de nacionalitat portuguesa a l?estat membre d?on provinguin aquests ciutadans)


Estudiants:

Document d?identitat vàlid
Declaració jurada que estan inscrits en un establiment d?ensenyament públic o privat, oficialment reconegut;
Declaració o prova que demostri que disposen de recursos financers suficients, així com una assegurança de salut (si això mateix s?exigeix al ciutadans de nacionalitat portuguesa a l?estat membre d?on provinguin aquests ciutadans)


Seguidament rebran el Certificat del Registre.

No realitzar el registre pot representar una multa entre els 400 ? i els 1.500 ?.

Efectuar el registre o mantenir-lo sense reunir les condicions necessàries pot representar una multa entre els 500 ? i els 2.500 ?.

En cas d?abús del dret, frau, casament o unió simulada o de conveniència, es retiraran els drets de residència.Per a més informació es pot consultar la pàgina del SEF - Serviço de Estrangeiros e FronteirasÉs essencial, per a recollir informació del país, recórrer a les ambaixades o consolats portuguesos; allà es pot trobar tota la informació sobre els documents i tràmits necessaris per a viure, treballar o estudiar a Portugal.Matriculació de vehicles a Portugal


Estades temporals:

Si el ciutadà manté la residència habitual al seu Estat membre però passa menys de 6 mesos en un altre país de la UE, el vehicle continuarà matriculat al país de residència, i no serà obligatori matricular-lo ni pagar l?impost de circulació a Portugal. En aquest cas no es pot deixar ni llogar el vehicle a residents d?aquest país, que només el podran conduir si el propietari també és dins de l?automòbil. Sí que es podrà deixar a amics i familiars que visitin el país puntualment i no hi resideixin.

Estades de més de 6 mesos:

En aquest cas, s?haurà de matricular el vehicle i pagar els impostos i taxes aplicables. En el cas de vehicles usats amb certificat CE de conformitat (COC) els documents a entregar són:

Formulari tipus 9 IMT;
COC - certificat de conformitat CE (original o còpia)
Certificat de registre del vehicle (original o còpia) certificat per l'autoritat duanera
Document expedit per l'autoritat duanera que declari que totes les obligacions tributàries, duaneres o dels drets fiscals que es refereixin a la matriculació estan en regla
Certificat d'inspecció (model 112) emès per un CITV categoria B
Document d'identificació del sol·licitant (o còpia)


Per a més informació podeu consultar la pàgina de l?IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes

(FONT: GENCAT )

Data actualització: 21.03.2017

ESTUDIAR a PortugalL'educació preescolar és opcional i està destinada a nens d'edats compreses entre els 3 anys i l'edat d'ingrés a l'educació primària.

L'ensenyament escolar es desenvolupa en tres nivells:L'ensenyament bàsic: és obligatori i comprèn tres cicles seqüencials, el primer de quatre anys, el segon de dos anys i el tercer de tres anys;


L'ensenyament secundari: és obligatori i comprèn un cicle de tres anys on els cursos son el 10è, 11è i 12è. L?ensenyament secundari equival al Batxillerat;


L'ensenyament superior: inclou l'ensenyament universitari i politècnic.


A Portugal, l'ensenyament superior està estructurat d'acord amb els principis de Bolonya, en un sistema binari: l'ensenyament universitari i l'ensenyament politècnic. Està administrat per institucions d'educació superior públiques, privades o cooperatives.Accés, organització i equivalència europea de l?ensenyament superior a PortugalVisat d'estudis:Per a estudiar a Portugal (si no es té la nacionalitat portuguesa) es requereix un visat d'estudis, que ha de ser renovat anualment. Aquest visat es pot obtenir a l?oficina consular portuguesa, al país d'origen.

Els documents requerits per a l'obtenció del visat d'estudis:

Sol·licitud model propi;
Document de viatge vàlid (+ 3 mesos després de la validesa del visat);
3 fotos de passaport;
Certificat d'antecedents penals
Certificat mèdic o assegurança de salut;
Comprovant de les condicions d'allotjament a Portugal;
Comprovant de mitjans de vida a Portugal;
Comprovant d'inscripció;
Butlletí de vacunes;
Certificat d?habilitacions literàries (per l'Ambaixada de Portugal al país d'origen) perquè sigui possible l?equivalència de l?ensenyament secundari.


També es pot optar per continuar amb el sistema educatiu espanyol, ja que a Lisboa hi ha un centre públic que depèn del Ministeri d?Educació i Cultura d?Espanya, i està homologat pel Ministeri d?Educació portuguès: el Instituto Español Giner de los Ríos, on es desenvolupa l?ensenyament no universitari en els nivells d?educació infantil, primària, ESO i Batxillerat.

Els objectius principals d?aquest centre estan assenyalats al articles 1 i 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig:

Afavorir les relacions culturals entre Espanya i Portugal;
Contribuir al desenvolupament dels vincles lingüístics dels països ibèrics;
Potenciar la projecció de la llengua i cultura espanyoles a Portugal;
Respondre a la demanda educativa a Portugal de tots aquells que estiguin interessats a cursar estudis en els quals la llengua vehicular és l?espanyol;
Donar als alumnes una formació integral que els permeti d?aconseguir les competències necessàries per a progressar en els estudis i formar-los en l?esperit de la democràcia, la solidaritat, la tolerància i el respecte a la diversitat.


L?admissió dels alumnes es regeix per les instruccions, criteris i ponderació que determini la ?conselleria d?educació? portuguesa. Es pot consultar el procés d?admissió al web del mateix Instituto Español ?Giner de los Ríos?.

(FONT: GENCAT )

Data actualització: 21.03.2017

INFO NOVA WEB MAEC a Portugal


Aquesta informació està extreta directament de la web del MINISTERIO ESPAÑOL DE ASUNTOS EXTERIORES
DATA darrera actualització: 2022.04.05
WEB: CONSULTA PER ACTUALITZACIONS


Notas importantes

 

El Servicio Regional de Protección Civil de Azores ha desaconsejado, de forma preventiva, los viajes no esenciales a la isla de San Jorge (Azores) debido a movimientos sísmicos desde el pasado 19 de marzo.

Pueden consultar la información en los siguientes enlaces:

 https://www.prociv.azores.gov.pt/

 https://t.co/tyyHcWRJ4r

 
RECOMENDACIÓN GENERAL: 
 
COVID-19
 
VIAJAR a PORTUGAL desde ESPAÑA
                
El gobierno portugués ha decretado la "situación de alerta" hasta el 18 de abril de 2022.
 
Le recomendamos consulte la página oficial Estamos On, que resume las medidas sanitarias: https://covid19estamoson.gov.pt/
 
 
 
ACCESIBILIDAD:
 
I) Llegada a Portugal continental en avión:
 
Para los pasajeros procedentes de España (y demás países de la Unión Europea y países asociados al Espacio Schengen) están autorizados los viajes tanto esenciales como no esenciales a Portugal, debiendo presentar:
 
- Certificado Covid UE (Vacunación, Diagnóstico o Recuperación) válido de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Lei 54-A/2021 en su redacción actual. Para más detalles sobre las características y requisitos de cada uno de estos certificados, debe consultar el siguiente enlace  
 
- otro Certificado de Vacunación debidamente reconocido en Portugal
 
-  Prueba RT-PCR (o prueba NAAT similar) realizada 72 horas antes de la hora del embarque o Prueba rápida de antígenos (tipo TRAg) realizada 24 horas antes del  embarque. Tipo_Test_Antigenos_Validos.pdf  (no son válidos los auto-tests).
 
 
Las compañías aéreas no permitirán el embarque de los pasajeros con destino o escala en Portugal continental más que previa presentación de uno de los certificados sanitarios citados. 
 
Se exime de esta obligación a los menores de 12 años.
 
Se realizarán en los aeropuertos portugueses controles de temperatura corporal y los pasageros con 38º o más se les podrá realizar un test de Antígenos en un local habilitado a tales efectos. 
      
Además, todos los pasajeros deben completar una tarjeta de localización de pasajeros individualmente.   https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
                     
II) Llegada a Portugal por mar:
 
Se aplican las mismas reglas en cuanto a la exigencia de un certificado sanitario que para entrar en avión.             
 
II) Fronteras terrestres:
 
No existen restricciones al cruce de la frontera terrestre y no se exige certificación sanitaria alguna.              
 
IV) Islas:                    
Para los viajes a los archipiélagos de Madeira o Azores, téngase en cuenta que pueden regir restricciones específicas en ambas regiones, por lo que se recomienda consultar, antes de viajar, los siguientes enlaces:                    
 
Azores:
 Gobierno de Azores - Covid-19
- Azores destino seguro:  https://mysafeazores.com
 
Madeira:
 Gobierno Regional de Madeira
                                           
                                          
MEDIDAS COVID EN TERRITORIO PORTUGUÉS:                    
 
Mascarilla obligatoria en espacios cerrados.
 
- Solamente se exige la presentación de un certificado sanitario Covid para:
 
  • el cruce de fronteras (ver apartado anterior) y 
  • las visitas a domicilios y pacientes en establecimientos sanitarios y residencias de la Tercera Edad (quedando además eximidos los menores de 12 años, así como los titulares de Certificado digital UE en  modalidad de recuperación y quienes hayan recibido una dosis de refuerzo)    
- Obligatoriedad de confinamiento: Para los enfermos con Covid-19 y los infectados con SARS-CoV-2 y demás ciudadanos a los que las autoridades de salud competentes pongan bajo vigilancia activa.                    
                                           
 
Consulte la página oficial Estamos On https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-controlo-da-pandemia-1-de-dezembro-de-2021/ para mayor información.
                     
También puede encontrarse información útil y detallada en los siguientes enlaces oficiales:  Viajar de / para Portugal | SNS24  y  COVID-19 | Preguntas frecuentes | www.visitportugal.com                
 

Documentación y visados

Pasaporte / DNI
 
Los ciudadanos españoles (incluidos los menores) deben viajar a Portugal con DNI o Pasaporte en vigor.
 
Para evitar robos o pérdidas, se recomienda durante la estancia en Portugal dejar https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-controlo-da-pandemia-1-de-dezembro-de-2021/ el original del DNI o del pasaporte en una ubicación segura y desplazarse por el país con una fotocopia de la documentación.
 
En caso de pérdida o robo, es imprescindible la denuncia previa en Comisaría para la obtención de nueva documentación en los Consulados de España.
 
Visados: No.
 
VACUNAS
 
Obligatorias: Ninguna
 
Recomendadas: Ninguna
Para más información, puede consultar la siguiente página:
 
 
Reglamento aduanero: la legislación portuguesa sobre transporte, porte y posesión de objetos de defensa es muy restrictiva. Se prohíben los aerosoles de defensa (bomba lacrimógena, espray de pimienta), palos de defensa, pistolas eléctricas, cuchillos/navajas con una lámina de más de 10 cm. Además de la confiscación del objeto, la persona aprehendida podría ser juzgada en un tribunal y condenada a pagar una multa importante.
Para más información, puede consultar la guía del viajero (en inglés y portugués) http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/viajantes/docs_viajantes/Documents/Guia_viajantes.pdf

Seguridad

Condiciones semejantes a las de España.
 
Se advierte a los ciudadanos que se desplacen a Portugal que deberán tomar precauciones con sus efectos personales en zonas turísticas (Lisboa, Oporto, Estoril, Cascais, Sintra, Algarve, Figueira da Foz, Valença do Minho) pues son frecuentes los hurtos (robos de carteras y otras pertenencias de menor cuantía, robos de objetos dentro de automóviles, estaciones de trenes, metro y autobuses etc).
 
Esta recomendación es particularmente importante en las muy turísticas líneas 28 y 15 del tranvía de Lisboa.
 
Zona de riesgo (deben ser evitadas):
 
Por regla general, ninguna.
 
Zona de riesgo medio:
 
Por regla general, ninguna.
 
Zona sin problemas:
 
Resto del país, aunque sí se recomienda tomar precauciones en las zonas de concentración de turistas de las principales ciudades, además de ser aconsejable adoptar siempre un mínimo de precauciones, como pueden ser:
 
- No llevar toda la documentación, dinero y tarjetas en un mismo bolso o maleta.
- Estar alerta al sacar dinero de un cajero automático.
- Ser discreto al utilizar el móvil en un lugar concurrido.
- No dejar bolsos o mochilas sin vigilancia.
 
Portugal suele sufrir incendios forestales en los meses de verano.
 
Los viajeros deberían extremar el cuidado al viajar en zonas boscosas e informarse a través de los medios de comunicación del estado de los lugares que visitarán y, cuando corresponda, recabar el asesoramiento de las autoridades locales, como la Agencia Nacional de Protección Civil visitando su página web (en inglés) http://www.prociv.pt/en-us/SITUACAOOPERACIONAL/Pages/default.aspx?cID=1
 
Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, está estrictamente prohibido encender fuego en áreas forestales. Esta prohibición incluye fogatas, estufas y barbacoas de picnic, así como fuegos artificiales, petardos, fósforos, velas y cigarrillos. Está prohibido fumar en las carreteras que atraviesan zonas forestales. En caso de incumplimiento de esta norma, las personas aprehendidas están sujetas a una multa, con sanciones especialmente severas si se provoca un incendio.
 
Para  conocer la situación general del país en materia de incendios, conviene consultar la página web https://fogos.pt/

Para denunciar un incendio o solicitar asistencia médica urgente, llame al número de emergencia europeo - 112.
Conviene estar informado de las condiciones meteorológicas a través de la página web oficial del Instituto Portugués de Meteorología http://www.ipma.pt/resources.www/light/index.html
 
Portugal, especialmente Madeira y las Azores, se encuentra en una zona sísmicamente activa, lo que puede provocar terremotos y actividad volcánica. La información sobre la actividad sísmica está disponible en del Instituto Portugués para el Mar y la Atmósfera (IPMA) https://www.ipma.pt/en/geofisica/sismicidade
 
 
Debido a las corrientes marinas y a la fuerza de las olas, algunas playas son peligrosas para los nadadores y surfistas. Es importante extremar el cuidado al caminar cerca de la orilla del agua en playas no vigiladas, ya que algunas olas pueden ser de un tamaño impredecible. No nade en las playas que enlazan a / desde ríos o que no estén vigiladas. No bucee o se tire en aguas que no conozca, ya que podría haber rocas ocultas o podría haber poca profundidad  con el peligro de causarle lesiones graves o la muerte.
 
Esté atento a los signos de advertencia de erosión del acantilado. Las rocas que caen son un peligro, particularmente en el Algarve, y las autoridades pueden multar a quienes ignoran las señales de advertencia.
 
Es importante estar alerta a las condiciones del mar y respetar las instrucciones de seguridad locales. Cualquier persona que se bañe a pesar de la presencia de una bandera roja (prohibido nadar) o amarilla (autorización para ingresar al agua, pero no para nadar) está sujeta a multa.
 
Consulte las condiciones de baño y surf (en portugués e inglés) en el sitio web: https://www.ipma.pt/pt/maritima/costeira/
 
Existen cinco cuerpos de seguridad en Portugal:
 
? Polícia de Segurança Pública (PSP, Policía de Seguridad Pública). PSP es una fuerza de policía civil que trabaja en áreas urbanas más grandes y tiene unidades turísticas para brindar asistencia adicional. PSP tiene la tarea de salvaguardar la seguridad interna y los derechos de los ciudadanos. La PSP es la agencia líder responsable de mantener el orden público, contrarrestar los actos violentos y realizar una intervención táctica.
 
? Guarda Nacional Republicana (GNR, Guardia Nacional Republicana). La guardia nacional es una oficina de la policía militar con responsabilidades de policía civil (gendarmería) que trabajan predominantemente en áreas rurales demasiado pequeñas para garantizar el PSP, y proporcionan una patrulla nacional de carreteras.
 
? Polícia Judiciária (PJ, Policía Judicial). Supervisado por el Ministerio Público, el mandato del PJ se centra en la prevención, detección e investigación de delitos violentos, organizados y financieros.
 
? Polícia Marítima (PM, Policía Marítima). Se centra en la aplicación de la ley en las vías navegables, pero tiene jurisdicción a lo largo de la línea costera al igual que en los diversos locales (restaurantes y bares) ubicados en las proximidades del río.
 
? Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF, Servicio de Inmigración y Fronteras). Los objetivos fundamentales de SEF, dentro de la política de seguridad interna, incluyen: el control fronterizo de personas, la permanencia y las actividades de los extranjeros en Portugal al igual que el estudio, promoción, coordinación y ejecución de medidas y acciones relacionadas con estas actividades y los flujos migratorios.
 
Principales puntos de atención policial:
 
LISBOA:
 
ESQUADRA DE TURISMO DE LISBOA
Praça dos Restauradores,
Palácio Foz ? 1250-187 Lisboa
Tel.: 213 421 634
 
ESQUADRA DE TURISMO DE SANTA APOLONIA
Largo do Museu da Artilharia, 1,
1100-366 Lisboa
Tel.: 218 804 030
 
ESQUADRA DE TURISMO DE CASCAIS
Rua Visconde da Luz, 14
2750-414 Cascais
Tel.: 213 421 634
 
COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA
Rua Capelo, 13
1249-107 Lisboa
Tel.: 217 654 242
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (PSP)
Aeroporto Lisboa Arruamento A, Edificio 11
1700-008 Lisboa
Tel.: 218 496 132/ 218 444 530
Fax: 218 471 465
 
 
OPORTO:
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (PSP).
Esquadra de Policia de Turismo
Rua Club dos Fenianos, 11 - 4000-172 Porto
Tel.: 222.081.833
Fax: 223.326.480
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA (GNR)
Quartel do Carmo - Rua do Carmo - 4099-046 Oporto
Tel.: 223.399.600
 
 
ALGARVE:
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sitio da Horta do Trigo, s/n
8600-324 Lagos
Tel.: 282 780 240
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Avda. Miguel Bombarda
8501-851 Portimão
Tel.: 282 417 717
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA
Estrada Vale das Pedras
8201-861 Albufeira
Tel.: 289 590 790
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA
Rua das Laranjeiras
8125-470 Vilamoura
Tel.: 289 381 780
 
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Rua da Policia de Segurança Pública, 32
8000-408 Faro
Tel.: 289 899 894
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA
Largo Sao Sebastiao, 18
8000-155 Faro
Tel.: 289 887 600
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Rua da Atalaia, 2
8800-397 Tavira
Tel.: 281 322 022
 
POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Rua Antonio Capa, 34
8900-247 Vila Real de Santo Antonio
Tel.: 281 543 066
 
 
VIANA DO CASTELO
 
POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PSP)
Rua de Aveiro
4901-875 Viana do Castelo
Tel.: 258.822.022 - 258.809.880
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA (GNR)
Rua de Monserrate, 100
4901-859 Viana do Castelo
Tel.: 258.822.041 -258.820.130
Fax: 258.820.041

PONTE DE LIMA
 
POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PSP)
Rua Dr. Luís Cunha Nogueira
4990 Ponte de Lima
Tel.: 258.941.113
 
 
ARCOS DE VALDEVEZ
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA (GNR)
Avda. Dr. António Caldas
4970-592 Arcos de Valdevez
Tel.: 258.521.510Fax: 258.522.028
 
 
VALENÇA
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA (GNR)
DESTACAMENTO TERRITORIAL DE VALENÇA
Rua José María Gonçalves 4930-632 Valença
Tel.: 251.801010
Fax: 251.825.076
 
GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA (GNR)
COMANDO TERRITORIAL DE VIANA DO CASTELO
Rua Monserrate, 100
4901-859 Viana do Castelo
Tel. 258. 840.479
Fax 258.840.478
e-mail: ct.vct@gnr.pt 

 

Sanidad

 
En relación con la atención en hospitales públicos, los ciudadanos españoles deberán viajar con la tarjeta sanitaria europea. La asistencia es gratuita mediante la presentación de la citada tarjeta.
 
Las Autoridades sanitarias de Madeira han informado de la existencia de casos de dengue en las islas. Si se viaja a Madeira, tome precauciones para evitar las picaduras de mosquito. Consulte con su médico en caso de tener alguno de los síntomas (fiebre alta, dolores musculares, dolores fuertes de cabeza, dolores en articulaciones) después de la estancia.
 

 

Puede obtener información sobre las medidas vigentes relativas al COVID 19 en el apartado Notas Importantes de estas Recomendaciones de Viaje y la situación en Portugal en el enlace: https://www.sns.gov.pt/monitorizacao-do-sns/vacinas-covid-19/
 
Relación de Hospitales públicos y privados:
LISBOA:
Hospital SANTA MARIA
Av. Prof. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Tlf.: 217 805 000 - Fax: 217 805 610
Urgencia: 217 805 111 y 217 805 222
 
 - Hospital SÃO JOSE
Rua José António Serrano
1150-199 Lisboa
Tlf.: 218 841 000
Urgencia: 218 841 408 y 218 841 517
 
- Hospital CUF DESCOBERTAS
Rua Mario Botas
1998-018 Lisboa
Tlf.: 210 025 200 - Fax: 210 025 220
Urgencia: 210 025 400
 
- Hospital CUF TEJO
Av. 24 de Julho, 171A
1350-352 Lisboa
Tlf.: 213 926 100
Urgencia: 213 926 100
 
- Hospital CRUZ VERMELHA
General Duarte Galvão, 54
1549-008 Lisboa
Tlf.: 217 714 000 - Fax: 217 714 088
Urgencia: 217 714 004
 
- Hospital PARTICULAR
Av. Luis Bivar, 30
1050-142 Lisboa
Tlf.: 213 230 300 - Fax: 213 230 399
Urgencia: 213 230 395
 
Hospital dos LUSIADAS
Rua Abílio Mendes, 12
1500-458 Lisboa
Tlf.: 217 704 040 - Fax 217 704 081
Urgencia: 217 704 040
 
Hospital DA LUZ
Avenida Lusíada, 100
1500-650 Lisboa
Tlf: 217 104 400
Urgencia:  217 104 400
 
 
OPORTO :
 
- Hospital DA PRELADA
Rua Sarmento Beires, 153
4250-449 Oporto
Teléfono : 228.323.987 - Fax : 228.325.464
e-mail : peral@scmp.pt
 
- HOSPITAL DE SANTO ANTONIO
Lg. Prf. Abel Salazar
4050-011 Oporto
Tel.: 222.077.500 - Fax (urgencias) : 223.326.492
 
- HOSPITAL DE S. JOÄO
Alameda Prof.Hernani Monteiro
4299-319 Oporto
tel.: 225.512.100 - Fax (urgencias) : 225.937
 
- HPP - Hospitais Privados de Portugal, S.A.
(Hospital Privado da Boavista)
Avenida da Boavista, 119
4050-115 Oporto
Tel.: 226.085.500
 
- HOSPITAL DA ORDEM DA TRINDADE
Rua da Trindade, 115
4000-541 Oporto
Tel.: 222.075.900
 
- CLINICA ORMASA ? URGENCIAS
Rua Pedro Hispano, 923
4250-367 Oporto
Tel.: 228.347.740
 
- HOSPITAL PEDRO HISPANO
Rua Dr. Eduardo Torres
4464-513 Senhora da Hora
Tel.: 229.391.000
 
 
ALGARVE:
 
- HOSPITAL DISTRITAL DE FARO
Rua Leão Penedo
8000-386 Faro
Tel.: 289 891 100 Fax: 289 891 159
 
- HOSPITAL DO BARLAVENTO ALGARVIO
Poço Seco 8500-338- Portimão
8500-338 - Portimão
Tel.: 282 450 300 - Fax: 282 450 390
 
- HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE-ALVOR
Estrada de Alvor
8500-322 Alvor
Tel.: 282 420 400 - Fax: 282 420 404
 
- HOSPITAL PRIVADO SANTA MARÍA DE FARO
Largo de Camões, 11
8000-140 Faro
Tel.: 289 892 040 - Fax: 289 803 958
 
- HOSPITAL SÃO GONÇALO DE LAGOS
Avenida D. Sebastião
8600-502 Lagos
Tel.: 282 790 700 - Fax: 282 760 180
 
HOSPITAL DE SÃO CAMILO
Parque da Saúde da Mesiricórdia de Portimão
Av. S. João de Deus
8500-508 Portimão
Tel.: 282 420 020 - Fax: 282 420 029
 
HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE-FARO
Urb. Casal de Gambelas, Lote 2 ? Gambelas
8005-226 Faro
Tel.: 289 892 000 - Fax: 289 892 009
 
HOSPITAL PARTICULAR DE LOULE
Av. Marçal Pacheco
8100-503 Loulé
Tel.: 289 249 750
 
HOSPITAL PRIVADO SANTA MARIA DE FARO
Largo de Camões, 11
8000-140 Faro
Tel.: 289 892 040 - Fax: 289 803 958
 
 
OTRAS CIUDADES :
 
- HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Av. Bissaya Barreto - 3000-076 Coimbra
Tel.: 239.400.400
 
- HOSPITAL DE S. MARCOS
Largo Carlos Amarante Braga
4700-308 Braga
Tel.: 253.209.000
 
- HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA
Rua dos Cutileiros
4835-044 Guimaräes
Tel.: 253.540.330
 
- HOSPITAL INFANTE D. PEDRO
Avda. Dr. Artur Ravara
3810-096 Aveiro
Tel.: 234.378.395
 
- HOSPITAL DE SANTA LUZIA DE VIANA DO CASTELO
(Unidad local de saúde do Alto Minho, EPE)
Estrada de Santa Luzia
4904-858 Viana do Castelo
Tel.: 258.802.100
Fax: 258.802.511
Línea Azul: 258.828.888
 
- HOSPITAL DO CONDE DE BERTIANDOS
Largo Conde de Bertiandos
4990-041 Ponte de Lima
Tel.: 258.909.500
Fax: 258.909.501

Divisas

 
Moneda: euro (?)

Otros

 Normativa en materia de tenencia o consumo de drogas:
La producción, importación, exportación, transformación, transporte, posesión, venta de drogas están prohibidas por ley. Tales conductas son sancionables con penas de prisión, que pueden llegar hasta los 20 años cuando concurren circunstancias agravantes.
 
Circulación con vehículos y permiso de conducir:
 
- Multas:

Los no residentes están obligados a efectuar el pago de las sanciones de tráfico en el acto (por el mínimo de la sanción).

- Autopistas peaje:
 
Todas las autopistas portuguesas son de peaje, y su uso implica un pago.
 
Algunas de las autopistas no permiten en pago manual, no existiendo cabinas de pago donde el usuario pueda parar y efectuar el pago en efectivo o tarjeta en el momento de su uso.
 
Todos los trayectos con peaje exclusivamente electrónico están debidamente identificados, antes de iniciarse, con un panel de señalización.
 
Dan lugar a una identificación electrónica del vehículo, que es realizada automáticamente en el momento del paso por el punto de cobro, sin que exista para los vehículos con matrícula extranjera una opción de pago posterior al uso de la autovía.
 
El usuario debe registrarse antes de utilizar estas autopistas en un sistema de pago, y éste será efectuado siempre que se detecte el paso del vehículo por el pórtico de peaje.
 
En el siguiente enlace encuentra en español toda la información de interés referida a los peajes, incluidos los diferentes sistemas de pago previo para los conductores de vehículos con matrícula extranjera:
 
 
- Automóviles con matrícula española:
 
Los residentes en Portugal deberán cambiar su matrícula por una portuguesa, excepto los trabajadores transfronterizos (entendiendo por tales aquellos que se desplazan regularmente desde su residencia en España a su lugar de trabajo en Portugal), que deberán solicitar una "guia de circulaçao" en Aduanas.
 
En relación con los turistas que se desplacen a Portugal en vehículo con matrícula española, se recuerda que la legislación portuguesa establece que la vigencia del seguro obligatorio de automóvil se acredita mediante la presentación de la carta verde o mediante un certificado expedido por la compañía aseguradora, en el que se detalle el titular, se identifique el vehículo y se establezca el período de vigencia y el tipo de cobertura.
 
Normativa para la entrada con animales de compañía:
 
Para aquellas personas que viajen con animales de compañía, sería conveniente que visiten la página web: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-eu_en.  Portugal exige el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento (UE) 576/2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía. ?

Direcciones y teléfonos de interés

 
 Prefijo País : +351
 
Teléfonos de interés:
 
Número de emergencia: 112
Para información de algún número de teléfono nacional: 118 
Para información de algún número de teléfono internacional: 177
 
NUMERO DE EMERGENCIA: 112
 
PARA INFORMACIÓN DE ALGÚN NÚMERO DE TELÉFONO NACIONAL: 118
 
PARA INFORMACIÓN DE ALGÚN NÚMERO DE TELÉFONO INTERNACIONAL: 177
 
ASISTENCIA CONSULAR
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOA
Dirección: Rua do Salitre, nº 3 ? 1269-052 Lisboa

Teléfono/s: (00351) 21 322 05 00 (abierto de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 17.30)

Teléfono de emergencia consular: (00351)  91 726 74 02
Fax/es: 21 347 86 23
 
 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN OPORTO
Dirección: Rua D. Joäo IV, 341 - 4000-302 Oporto
Tels.:(00351) 225.363.915 / 225.363.940 / 225.101.685 (abierto de 9.00 a 17:00)
Teléfonos de emergencia consular: (00351) 965.386.547
Representación de España:
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA

Rua do Salitre, 1, 1269-052 Lisboa

e-mail: emb.lisboa@maec.es

Teléfono: 21 347.23.81/2/3

Fax: 21 347.23.84
 
 
Consejería de Defensa Naval y Aérea
Rua do Salitre, 1. 1269-052 Lisboa.

e-mail: agredlis@oc.mde.es

Teléfono/s: 21 322 46 00,

Fax/es: 21 322 46 02.
 
 
Consejería de Interior
Rua do Salitre, 1 1269-052-Lisboa

e-mail: consejeria.portugal@interior.es

Teléfono/s: 21 342 91 86

Fax/es: 21 342 11 63
 
 
Consejería de Educación
Rua do Salitre, n.º 1. 1269-062 Lisboa.

e-mail: consejeria.pt@mecd.es

Teléfono/s: 21 342 29 21

Fax/es: 21 347 81 39
 
 
Consejería de Empleo y Seguridad Social
Rua do Salitre,1. 1269-052 Lisboa.

e-mail: Portugal@meyss.es

Teléfono/s: 21 346 98 77

Fax/es: 21 342 20 15
 
 
Consejería Económica y Comercial
Campo Grande, 28, 2.º AE 1700-093 Lisboa.

e-mail: lisboa@comercio.mineco.es

Teléfono/s: 21 781 76 40.

Fax/es: 21 796 69 95.
 
 
Consejería de Turismo
Av. Sidonio Pais, 28, 3.º Dto.- 1050-215 Lisboa.

e-mail: lisboa@tourspain.es

Teléfono/s: 21 354 19 92

Fax/es: 21 354 03 32.
 
 
Oficina de Comunicación
Rua do Salitre, n.º 1. 1269-052 Lisboa.

e-mail: lisboa@comunicacion.presidencia.gob.es

Teléfono/s: 21 322 43 30.

Fax/es: 21 322 43 39.
 
 
 
Instituto Cervantes
Rua Santa Marta, 43F.- 1169-119 Lisboa.

e-mail: cenlis@cervantes.es

Teléfono/s: 21 310 50 20

Fax/es: 21 315 22 99.
 
 
 
Del Consulado General de España en Lisboa dependen los siguientes Consulados Honorarios:
 
Consulado Honorario en ELVAS (Distrito de Portalegre, Alentejo)
Cónsul Honorario: D. Manuel Rui Azinhais Nabeiro
Travessa dos Combatentes da Grande Guerra - 7370-050 Campo Maior

 e-mail: consulado.espanha.elvas@delta-cafes.pt

Teléfono/s.: 268 685 136 / 268 699 200

Móvil: 965 953 500
Fax/es: 268 699 282
 
 
 
Consulado Honorario en FUNCHAL (Isla de Madeira, Archipiélago de Madeira)
Cónsul Honorario: D. João Manuel Figueira da Silva Santos
Rua das Mercês, 41 ? 9000-224 - Funchal
Teléfono/s.: 291 006 530
Móvil: 966 022 204
 
 
Consulado Honorario en LEIRIA (Distrito de Leiria, Centro)
Cónsul Honorario: D. António Barroca Rodrigues
Rua São Francisco ? Edif. São Francisco, 8-A, 3ºG - 2400-230 Leiria

e-mail: consuladoespanha.leiria@gmail.com

Teléfono/s: 244 025 605 / 244 749 151

Móvil/es: 910 314 862 / 962 109 999
 
 
 
Consulado Honorario en PONTA DELGADA (Isla de São Miguel, Archipiélago de Azores)
Cónsul Honorario: D. Manuel Silveira Gago da Câmara
Rua Direita, 97 Fajá de Baixo - 9500 Ponta Delgada

e-mail: consuladoacores@gmail.com

Teléfono/s: 296 584 107

Móvil: 919 555 685
Fax/es: 296 584 108
 
 
Consulado Honorario en SINES (Distrito de Setúbal, Alentejo)
Cónsul Honorario: D. Fernando Velasco García
Apartado 515, Vale Ana Gomes ? Edif. Sintax, Estrada de Algeruz, - 2911-951 Setúbal

e-mail: fvelasco@rygest.com

Teléfono/s: 265 739 600

Móvil: 917 817 352
Fax/es: 265 739 606
 
 
 
Del Consulado General de España en Oporto dependen el siguiente Consulado Honorario:
 
Viceconsulado Honorario en  COÍMBRA
Cónsul: D. Máximo Fernández Colón
Rua de Sáo Tomé, 55, 3060-039 Ancá ? Coimbra
Teléfono y Fax: (00351) 239 96 43 67
 
Estos Consulados Honorarios no expiden ni tramitan documentación alguna, su principal actividad es la asistencia a ciudadanos españoles, en coordinación con el Consulado General en Lisboa.
 


(FONT: http://www.exteriores.gob.es )

Data actualització: 2022.04.05

Lisboa
Delegació de la Generalitat a Portugal
2016-09-26 (1/3) - Pujat per Marta - Comparteix

Des del 5 de setembre del 2016 ja tenim Delegació de la Generalitat de Catalunya a Portugal. La podem trobar a l'Avenida da Liberdade, 245, 4rt D, a Lisboa.

Correu electrònic: portugal@gencat.cat

http://afersexteriors.gencat.cat/ca/repr esentacio_a_l_exterior/delegacio-del-gov ern-a-portugal/situacio-i-contacte-de-la -delegacio-a-portugal/
Atenció, tot i que els anuncis del tauler son postejats per membres registrats de la web, Catalansalmon NO certifica ni comprova que siguin autèntics o actualitzats, i per tant NO es fa responsable, no fotem :)

CATALANSALMON: missió, visió, valors

Que fem a catalansalmon?
[16] http://lisboa.catalansalmon.com es una de les webs de CATALANSALMON.com -Versio: 2.1 ® 2.1 - info@catalansalmon.com
SERGI MARZABAL ©2005 ::: Avís legal / Normes d'ús  ::: 172.70.42.14 - userCountry= POLÍTICA DE COOKIES
Els continguts d´aquest site són gratuits i lliures
Si vols ajudar a desenvolupar el projecte catalansalmon, aqui pots donar la quantitat que vulguis