CATALANSALMON: 18 anys 10 mesos i 5 dies (6883 dies) posant en contacte catalans arreu del món
CONDICIONS PER FORMAR PART DELS GRUPS DE WHATSAPP creats per CATALANSALMON

A catalansalmon administrem o formem part d'un parell llarg de centenars de grups de whatsapp. (Veure)

Per tal de mantenir la coherència del grup i generar un ambient positiu dintre de la discrepància, i protegir la privacitat dels membres, hem creat unes condicions que són d'ús públic i estan a disposició de tothom. Aquestes condicions són d’aplicació als grups de whatsapp que administrem des de catalansalmon, és a dir, aquells que han estat creats per membres de la Junta i/o validades per la Junta.

Si hom creu que s'ha de modificar algun criteri, o pensa que s'han d'afegir noves condicions, ens ho pot fer arribar a la junta a través del mail info@catalansalmon.com

#1 EDAT MÍNIMA

#2 RESTRICCIONS

#3 IDIOMA

#4 Registre obligatori a CATALANSALMON

#5 NETIQUETA

#6 CONTINGUTS

#7 COMPORTAMENT

#8 PROMOCIONS I PUBLICITAT

#9 Sobre la feina dels administradors

#10 AFEGIR-SE A UN GRUP MITJANÇANT UN ENLLAÇ

#11 Sobre l'eliminació d’usuaris d’un grup de whatsapp

# 1 - EDAT MÍNIMA

Llevat els grups on s'especifiqui el contrari, els grups de whatsapp de catalansalmon són per majors d’edat.

El whatsapp no ens proporciona cap eina per verificar-ho ni tampoc ens permet establir unes restriccions per formar-ne part sense les quals no es pot registrar, com si fan altres xarxes socials. És responsabilitat de l’usuari acceptar que són per majors d’edat al moment de la inscripció. La junta declina tota responsabilitat en cas de falsa declaració.

En les fotos on apareguin menors d'edat, les cares dels nens haurien d'aparèixer pixelades o distorsionades, llevat que es publiquin amb el vistiplau explícit de pares o tutors.

top   Link a aquest punt
# 2 - RESTRICCIONS

Als grups Geogràfics1 de Catalansalmon, la idea és que hi formin part catalans i catalanòfils que hi viuen, hi han viscut o tenen intenció ferma d’anar-hi a viure de manera temporal o permanent.

Queden exclosos, per tant, els qui busquen informació per a estades puntuals, per turisme, o busquen contactes per raons periodístiques o comercials.

L’objectiu d'aquesta limitació és protegir la privacitat dels seus membres, ja que a diferència de Facebook, per exemple, els membres d’un grup de whatsapp no poden ocultar el seu telèfon a la resta del grup. Per tant, cal evitar incloure gent que la intenció dels quals no és viure-hi.

top   Link a aquest punt
# 3 - IDIOMA

L'idioma oficial de Catalansalmon és el català.

Catalans al Món és una entitat plenament compromesa amb la viabilitat futura de la comunitat catalanoparlant i amb els drets lingüístics dels seus integrants, des de qualsevol racó de la Terra. Per tant, donarem suport sempre que podrem a tota causa justa que ens atansi a aquest anhel i, a més, prioritzarem sempre la comunicació en llengua catalana, sense perjudici del màxim respecte de què tota comunitat lingüística és mereixedora, o de la proximitat de molts de nosaltres a altres realitats sociolingüístiques ben diferents.

top   Link a aquest punt
# 4 - Registre obligatori a CATALANSALMON

Whatsapp no ens proporciona cap eina per verificar l'edat dels usuaris ni tampoc ens permet establir unes obligacions per formar-ne part sense les quals no es pot registrar, com fan altres xarxes socials.

La manera de resoldre-ho és fer que tots els membres dels grups de geogràfics de whatsapp de catalansalmon estiguin prèviament registrats a la web catalansalmon , on podem verificar la majoria d’edat i les condicions, o formalitzar una simple benvinguda per verificar que és una persona i no pas un bot o virus.

top   Link a aquest punt
# 5 - NETIQUETA

la Netiqueta és un conjunt de normes generalment acceptades de comportament a les xarxes socials. Es desaconsella evitar l'ús de majúscules (es considera que un estar cridant), evitar l'agressivitat, o compartir notícies sense confirmar.

També cal evitar pujar reiterativament missatges que no tinguin cap relació amb el grup.

Afegir links o imatges sense cap explicació adjacent i que no tinguin a veure amb la temàtica del grup es pot considerar com una intrusió automàtica d'un bot, i el contingut pot ser eliminat i el membre que ho ha postejat pot ser expulsat del grup de manera temporal per verificar que no sigui un bot, i definitivament si el comportament es repeteix.

top   Link a aquest punt
# 6 - CONTINGUTS

Els continguts dels grups haurien d'estar directament relacionats amb la Comunitat Catalana de l'Exterior o bé amb la temàtica específica del grup (fotografia, gastronomia...). Les digressions són inevitables, però és recomanable cenyir-se a la temàtica del grup.

S'espera també que els continguts respectin els valors de catalansalmon: "Cooperació, Catalanitat, Internacionalització, Drets Humans".
Podeu consultar-los aquí.

top   Link a aquest punt
# 7 - COMPORTAMENT

Hom espera que els membres dels grups de whatsapp es comportin de manera civilitzada i que evitin insults, qualsevol comportament censurable, agressiu, o malintencionat.

Eviteu les generalitzacions del tipus 'totes les dones són X' o 'tots els espanyols fan Y'. Parleu d'experiències personals i eviteu culpabilitzar les víctimes.

Els administradors es reserven el dret d'eliminar un usuari d'un grup si consideren que està incomplint aquestes normes. Aquesta expulsió pot ser temporal, per mirar de rebaixar la tensió, o bé permanent, si així ho considera la Junta.

Aquesta decisió correspon a la junta i no està sotmesa a debat.

Els administradors poden també 'desactivar un grup' si consideren que l'agressivitat dintre del grup està escalant. Aquesta mesura consisteix en modificar la configuració temporalment per tal que només els administradors puguin postejar-hi, amb l'objectiu de refredar els ànims. Passat un temps el grup es tornarà a 'activar.

top   Link a aquest punt
# 8 - PROMOCIONS I PUBLICITAT

D'entrada no està permesa la publicitat als grups de whatsapp, llevat que sigui per promoció personal.

En cas de considerar incloure promocions, es recomana demanar-ho primer als administradors perquè puguin saber de què es tracta. La publicitat afegida sense consentiment serà eliminada i l'autor pot ser eliminat del grup.

top   Link a aquest punt
# 9 - Sobre la feina dels administradors

Els administradors i moderadors dels grups de whatsapp no som gent que busquem dominar el món, ni que cobrem per la nostra feina, ans al contrari. Posem diners de la nostra butxaca i moltes moltes hores de feina per ajudar els catalans de l'exterior. Posar les eines i mantenir les eines útils per poder-ho fer. Tan simple com això. L'objectiu dels administradors és mantenir el grup centrat en el seu objectiu, lliure de spam, bots i qualsevol amenaça per als usuaris, i de complir les condicions que hem pactat per aconseguir-ho.

Per tant exigim respecte per la nostre feina, ja que a diferència de la resta d'usaris, no expressem opinions individuals sino col.lectives en nom d'una organització.

No som infal·libles ni estem tocats per un do diví. Som humans amb les nostres imperfeccions, filies i fòbies com tothom. Però acumulem molta molta experiència en xarxes socials i les decisions les prenem col·lectivament tant com ens permet la diferència horària. Segurament hi ha coses que es poden fer millor, però aquesta és la manera que hem trobat fins ara. Si algú ens vol fer arribar alguna queixa, ho pot fer perfectament al mail info@catalansalmon.com. Estarem encantats de millorar.

top   Link a aquest punt
# 10 - AFEGIR-SE A UN GRUP MITJANÇANT UN ENLLAÇ

Desaconsellem fer servir enllaços per convidar gent a afegir-se mitjançant un enllaç, ja que qualsevol pot compartir aquest link i afegir gent que no compleixi aquestes condicions.

top   Link a aquest punt
# 11 - Sobre l'eliminació d’usuaris d’un grup de whatsapp

En alguns casos, els administradors ens hem vist obligats a eliminar usuaris dels grups de whatsapp de Catalansalmon per diverses raons; amenaces o agressivitat cap als administradors o altres usuaris, per incompliment de les normes, però també de manera preventiva per comportaments típics de bots.

Per la nostra sorpresa, per alguns usuaris el fet treure un usuari d'un grup de whatsapp es considera una catàstrofe còsmica i irreversible i ens hem hagut de carregar de paciència per rebre una sèrie de desqualificacions i impertinències dels usuaris eliminats i de la resta d'usuaris.

Per tant, hem decidit exposar aquesta casuística i puntualitzar algunes obvietats:

Per més que per alguns usuaris sembli la fi del món, eliminar un usuari d'un grup no és pas la fi del món; és un procediment reversible que s'utilitza com a eina per a evitar mals majors. Insistim que no és com si et tallessin un braç o t'enviessin al buit existencial, ja que resulta fàcilment reversible. I insistim perquè ens hem trobat que molta gent ho afronta amb terribles escarafalls i acusant-nos de censors i malfactors digitals. Igual que es treu una persona, es pot tornar a afegir un cop aclarida la qüestió.

Alguns exemples

Un exemple típic en què hem eliminat un usuarid'un grup, es dóna quan hem detectat que un usuari està enviant SPAM, normalment amb missatges que inclouen un link sense cap altra explicació. És el comportament típic d'un compte que ha estat capturat per un bot (un robot) i que reenvia els missatges a tots els seus contactes. No és difícil d'entendre que la prioritat és eliminar aquests missatges. Però que amb això no n'hi ha prou, perquè seguirà fent-ho mentre continuï actiu. Per tant, és prioritari treure l'usuari del grup primer de tot, eliminar els missatges i més tard esbrinar que ha passat. També ens hem trobat usuaris que envien links publicitaris sense cap relació directa amb el grup ni amb la comunitat catalana de l'exterior, de manera reiterada.

Actuació

- En cas que sospitem que es tracta d'un BOT, l'usuari serà eliminat del grup, els missatges esborrats i demanarem explicacions a l'usuari per si no es tractés d'un bot.

- Per a missatges publicitaris o que contravinguin la normativa, el missatge serà eliminat, i explicarem que aquest missatge ha estat eliminat per contravenir les normes, i hi afegirem un link a la pàgina de les condicions.

Si l'usuari insisteix, el segon cop serà eliminat del grup, s'explicarà que ha contravingut les normes de manera reiterada, i se li demanaran explicacions en privat si cal.

top   Link a aquest punt1.- Des de Catalansalmon mantenim dos tipus de grups de whatsapp; els geogràfics i els temàtics
Els Whatsapps GEOGRÀFICS són els grups de proximitat al lloc on vius (catalans a Dublin, catalans a Alaska...).
Els TEMÀTICS són per a compartir inquietuds transversalment arreu del món (fotografia, gastronomia...)
Aquestes condicions són gestionades pels membres de la Junta de Catalansalmon. Si hom creu que s'ha de modificar algun criteri, o pensa que s'han d'afegir noves condicions, ens ho pot fer arribar a la junta a través del mail info@catalansalmon.com

Aquestes condicions s'han actualitzat amb data 16/02/2024

Qué més fem a Catalansalmon?

CINC CÈNTIMS

Grups de Whatsapp

Directori

SANTJORDING

Diades arreu del món

Rellotge Mundial

Restaurants recomanats per usuaris de Catalansalmon

Quants catalans viuen a l'exterior?

Allotjament

Mainada: Eines i material en català per als catalanets al món

Videoconferéncia amb el Parlament de Catalunya

75.000 contactes de catalans i catalanòfils arreu del món

CAGA TIÓ!!!

RETORN

SEMINARIS Catalansalmon

Enquestes

VPN - Protegeix la teva connexió

IDCAT: el Certificat Digital que et facilitarà la vida!

Premi Josep Maria Batista i Roca

Xarxes socials

800 Representants als consolats espanyols per les eleccions del 21D

Vot Electrònic

Premsa i TV

VULLVOTAR

DIADA2013

DIADA 2012

CULERSALMON

NOPUCVOTAR

RODAMONS

CAMPANYES CAMON

TV3 SATELIT

CASTELLERS AL MON

Missatges dels Presidents Puigdemont i Mas

CATALANSALMON: missió, visió, valors
®-CATALANSALMON.COM
©2005 - Versi—:2.4 [07·2019]
172.68.244.177 | US
info@catalansalmon.com
<#> VISITES (2024/07): / VISITES TOTAL :
Els continguts d'aquest site son gratuits i lliures.
Avís legal / Normes d'ús - POLÍTICA DE COOKIES
Need (google) Translation?